Maxillary Ameloblastoma Case of a Dog


GÜREL A. , ÖZER K. , ŞENNAZLI G., GÜLÇUBUK A.

JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE, vol.4, no.1, pp.79-82, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE
  • Page Numbers: pp.79-82

Abstract

In this report, an ameloblastoma case, which has been occurred on the left maxilla of a 10 year-old, male, German shepherd, was described on the clinical and morphological features. The mass with the dimensions of 5 x 2.5 cm was removed totally by maxillectomy and examined by radiography, magnetic resonance (MR) and biopsy. The tumor was histopathologically classified ameloblastoma of follicular type and in some fields showed acanthotic form. The invasiveness of the tumor was also observed to be high. This report is the first case of maxillary ameloblastoma in dogs in Turkey.

Bu raporda, 10 yaşlı erkek, Alman çoban köpeğinin sol maksillasında saptanan ameloblastoma olgusunu klinik ve morfolojik yönleriyle tanımlandı. 5x2.5 cm boyutlarında olan ve radyografi, manyetik rezonans (MR) ve biyopsi ile tetkik edilen kitle total maksilektomi ile alındı. Tümör, histopatolojik olarak bazı alanlarında akantotik form gösteren ameloblastomanın folliküler tipi olarak sınıflandırıldı. Tümörün invazyonun yüksek olduğu gözlendi. Bu rapor Türkiye’de köpeklerde sunulan  ilk maksillar ameloblastoma olgusudur.