Kadınların Doğum Eyleminde Besin Kısıtlanmasına Yönelik Görüş ve tutumları


KADIOĞLU M. , AYDIN S. , YILDIRIM RATHFİSH G., RATHFISCH G.

I. ULUSAL DOĞAL DOĞUM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.77

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.77

Özet

 

Amaç:

Kadınlar doğum eyleminde beslenme ihtiyacına yönelik gereksinimlerini belirlemek ve besin kısıtlamasına yönelik görüşlerini saptamak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı özellikte olan bu araştırma, İstanbul bulunan bir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin doğum sonu servisinde bulunan, vaginal doğum yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 143  lohusa ile yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan, kadınların doğum öyküsü ve doğum eylemi sırasında besin kısıtlamasına yönelik tutum ve görüşlerini içeren soru formu aracılığıyla, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular:

Araştırmaya katılan kadınların ortalama aç kalma süresi 11,9±5,4, susuz kalma süresi ise 10,1±5,3 bulunmuştur.  %75,5’i eylem sırasında herhangi bir şey yiyip içmeme konusunda uyarılmıştır. Kadınların %86,7’si sıvı/su alımına, %23,8 katı gıda alımına, %46,2’si ise hem sıvı hem katı gıda alımına gereksinim duymuştur.  %86’sı enerjisinin bittiğini, %75’i doğum öncesi bir şeyler yiyip içse enerjisini toparlayacağını , %90,9’u dudaklarının kuruduğunu ve ıslatma gereği duyduğunu belirtmiştir. %49’u doğum öncesi katı gıda alımının, %92’si sıvı alımının doğumu kolaylaştıracağını ve    %90’ı evde yemek yemenin iyi bir fikir olduğunu düşünmektedir. Kadınların %35’i aç, %66’sı susuzluk nedeniyle doğum ağrılarına toleransın azaldığını ifade etmiştir. %83’ü ise yeme içme kararının kadına bırakılması gerektiğini belirtmiştir. Yapılan istatiksel değerlendirme sonucu kadınların aç ve susuz kaldığı sürenin travay süresini anlamlı düzeyde etkilediği, doğum ağrılarına toleransın azaldığı ve kadınların doğum memnuniyetini etkilediği saptanmıştır (p<0.05)  .

Sonuç:

Bu çalışmada, beslenme kısıtlanmasının kadınların eylem sırasında performansını olumsuz yönde etkilediği ve doğumun doğal akışını engelleyen bir sınırlama olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda eylemde katı /sıvı kısıtlamasının her gebeye uygulanmaması ve antenatal  dönemde gebelere, doğum eyleminde beslenmeye yönelik danışmalık hizmeti sunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Eylemi, Doğum da beslenme, Doğumda memnuniyet