The Role of Design Thinking on Business Model Planning


Karadayı T., Yazıcı S.

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.452

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.452

Abstract

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve insan ihtiyaçlarının giderek farklılaştığı günümüzde girişimcilerin müşteri

ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmesi ve gelişmelere karşın aktif reaksiyon gösterebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada

girişimcilerin iş modellerini oluştururken Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımından yararlanma düzeyleri, iş modelinin hangi

kısımlarından daha çok yararlandıkları ve elde ettikleri faydanın tespiti amaçlanmıştır. Bu sayede girişimcilerin başarı şansını

artıracak bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. İş Modeline vâkıf olan girişimcilere ulaşılması gerektiğinden, araştırma kısmında

ilk olarak kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde bulunmuş yeni nesil girişimcilerle iletişime geçilmiştir. Diğer yandan kişisel

ve akademik referanslar aracılığıyla örnekleme süreci desteklenmiştir. Girişimcilerin deneyimlerine dayanan çalışmada,

araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış veri toplama yöntemi seçilmiştir. Covid-19 salgınının da etkisiyle her biri

yaklaşık 1 saat süren görüşmeler video-konferans üzerinden gerçekleştirilmiş, görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA

yazılım programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Görüşme formunun belirlenmesinde, verileri toplama, analiz etme ve

sonuçları değerlendirilme sürecinde, gerek yapısal, gerekse içeriksel olarak düzenli bir şekilde uzman görüşü alınmış ve

revizyonlar gerçekleştirilmiştir.