Psikodelig İlaçlar ve Mistik Deneyim: Mistik Deneyimin Kısayolu


Creative Commons License

HOROZCU Ü.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no.28, pp.141-174, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Psychedeligs such as LSD, psilocybin and mescaline which are obtained from some kinds of mushrooms, cactuses and ivies have been seen as sacred substances that provides mystical experiences and help to overcome hard situations in different communities for centuries. The psychedeligs, which do not have narcotizing and addictive effects, are used either raw
or drugs. In this study which has done with a viewpoint of the psychology of religion, we have researched similarities between the drug experiences and classical mystical experiences. In addition to this, we tried to show the debates around this topic in the literature and give our evaluations on it. As a result, we have found that there are so many similarities between them.

Belirli mantar, kaktüs ve sarmaşıklardan elde edilen LSD, psilosibin ve meskalin gibi psikodeligler, çağlar boyu dünyanın çeşitli coğrafyalarında mistik deneyim sağlayan ve zor zamanlarda insanlara yardım eden kutsal maddeler olarak itibar görmüştür. Narkotiklerden farklı olarak uyuşturucu özelliği taşımayan ve bağımlılık yapmayan psikodeligler, ham veya ilaçlara benzer şekilde işlenmiş olarak alınmaktadır. Din psikolojisi bakış açısıyla gerçekleştirilen bu çalışmada psikodeliglerle elde edilen deneyimlerin klasik mistik deneyimlere olan benzerliği araştırılmış, konu üzerinde cereyan eden tartışmalara ve buna ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir. Sonuçta iki tür deneyimin pek çok açıdan benzer oldukları tespit
edilmiştir.