Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi


Demirci E., Yıldırım B. F.

in: İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, Musa Öztürk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.205-224, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.205-224
  • Editors: Musa Öztürk, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Gerek ülkelerin ekonomik gelişiminde gerekse finansal piyasalardaki dinamiklerin belirlenmesinde önemli rol oynayan bankacılık sektörüne yönelik olarak yapılan değerlendirmeler her geçen gün artmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bankaların performanslarının ölçülmesi ve ekonomik koşullarda yaşanan değişimlere olan duyarlılıkları yatırımcılar ve kamu otoriteleri tarafından izlenmektedir. Özellikle ekonominin kırılgan olduğu dönemlerde bankaların önemi daha artmakta ve sektöre yönelik gerekli tedbirler hızlı bir şekilde alınmaktadır. Faaliyet alanları ne olursa olsun şirketlerin finansal performanslarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve rakipleri ile karşılaştırılarak performanslarının etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Hızlı kararların alındığı ekonomik sistemler, bankaların da performansları ile bu değişken durumlara hızlı adapte olmasını ve risk alabilme kapasitelerinin artmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının belirli bir dönemdeki finansal performansının çok kriterli karar verme problemi olarak modellenerek değerlendirilmesidir. Bu amaçla katılım bankalarının 2016-2019 dönemlerine ait 32 finansal rasyo, gri sayılar ile temsil edilerek Gri EDAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Finansal göstergelerin ağırlıklarını belirlemek üzere Gri EDAS yöntemi Gri Entropi yöntemi ile bütünleşik olarak kullanılmıştır. İncelenen dönem için Gri EDAS yöntemi ile analiz edilen katılım bankaları arasında, finansal performansı en ideal banka olarak Vakıf Katılım Bankası belirlenmiştir. İdealden en uzak banka ise Kuveyt Türk Katılım Bankası olmuştur. Analiz sonuçları incelendiğinde sektöre yeni girmiş olmalarına rağmen kamu bankalarının daha yüksek finansal performans skorlarına sahip olduğu saptanmıştır.