Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma


Asoy E., Saldanlı A.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.101-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.101-114

Özet

Bireysel yatırımcılar finansal yatırım kararlarını verirken bilişsel ön yargılarla

hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla geleneksel yatırım teorileri tarafından

savunulan "homo economicus" varsayımı kişiler tarafında ihlal edilmektedir.

Yatırımcıyı psikolojik, sosyal ve demografik çevreden soyutlayarak analiz yapan

normatif görüşler piyasada varlıkların yanlış fiyatlandırılmalarını, piyasa

aksaklıklarını, anomali ve krizleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu

çalışmada anket yöntemi kullanılarak yatırımcıların irrasyonel davranışlarına

neden olan aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları tespit edilmekte ve bu ön

yargıların demografik belirleyenleri tanımlanmaktadır.