2004, Doğu Pontidlerdeki Gümüşhane ve Alucra (Giresun) yöreleri Eosen volkanitlerinin petrojenezi ve jeodinamiğine ilişkin ön bulgular. Tübitak-Butal, Bursa.


Aslan M., Kolaylı H., Boztuğ D., Şen C., Temizel İ., Abdioğlu E., ...Daha Fazla

I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.45

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.45