Romatoid artrit hastalarinda akci¤er tutulumunun de¤erlendirilmesinde toraks HRCT ile hasta ölçekli anketlerin karşılaştırılması


TOPCU A., YALÇINKAYA Y. , KARAKURT S., MURSALOGLU H. H. , ALBAYRAK E., COSKUN N., ...More

XVIII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey