Finansal Oranlar ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İMKB'de İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi


BEKTAŞ H., TEKİN M.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.34, no.1, pp.317-329, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Canonical correlation analysis is a multivariate statistical technique, provided that each data set does not contain fewer than two variables, examines the relationship between two sets of data. In this study, the relationship between stock exchange performance ratio of deposit banks traded in Istanbul Stock Exchange (ISE) in 2011 and financial ratios obtained from their balance sheets were examined by canonical correlation analysis. The obtained results show that particularly net income(loss)/total assets and market value/book value ratios should be examined to invest in bank stock certificates.

Çok değişkenli istatistiksel bir teknik olan kanonik korelasyon analizi, her bir veri setinin ikiden az değişken içermemesi koşuluyla iki veri kümesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu çalışmada, 2011 yılında İMKB’ de işlem gören mevduat bankalarının borsa performans oranları ile bilançolarından elde edilmiş finansal oranları arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, banka hisse senetlerine yapılacak yatırımlarda özellikle net dönem karı (zararı) / toplam aktifler ile piyasa değeri/ defter değeri oranlarının incelenmesi gerektiğini göstermiştir.