TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) ve İÇ DENETİMİN TKY’DEKİ ROLÜ


Creative Commons License

UZUN KOCAMIŞ T.

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-21, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.1-21

Özet

Toplam kalite yönetimi (TKY) müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespit edilerek tam ve ekonomik şekilde karşılanmasını amaçlayan, kalitenin oluşturulmasını, sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlayacak bir yönetim anlayışıdır. Klasik yönetim anlayışında iç denetim mali nitelikteki faaliyetlerle mali nitelikte olmayan faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı bir faaliyet türüdür. TKY ile birlikte iç denetimden sadece kendini yineleyen ve bu anlamada işletmede toplam kalite yönetim felsefesinin yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan aktif bir rol alması beklenmektedir. Çalışmanın sonucunda; toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimseyen şirketlerde iç denetçinin rolünün yeniden tanımlanmasının bir gereklilik olduğu belirlenmiştir. Böylece, iç denetim fonksiyonu toplam kalite yönetimi uygulamalarının etkin ayağını oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: TKY, İç Denetim, Kalite Yönetim Sistemi 

Total quality management (TQM) is management concept which will determine expectations of customers in present time and in future expectations and aiming to meet their full end economic purposes and forming continuity and development, improvement of quality. In the sense of classical management, internal supervision is a type of activity where evaluation and assesment of activities in financial nature and activities not being in financial natüre are reviewed. With TQM it is expected from internal supervision only placement of quality management philosophy in total in the operation which will renew itself and making contributions to such developments and taking active part in such operations. The study concludes that auditors and supervisions who wish to show activity in operations where total quality management method is applied must defşne role inside of operation. So, internal audit function, should constitute effective step of total quality managenet applications.

Keywords : Total Quality Management, Internal Audit, Quality Management System