Hukuk Güvenliği İlkesi Açısından 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması


ERÇİN F.

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi (Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal), ss.118-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi (Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal)
  • Sayfa Sayısı: ss.118-135

Özet

Çalışmada, önce hukukun üstünlüğü, Anayasa, uluslararası insan hakları ve evrensel hukuk normları açısından vazgeçilmez olan hukuk güvenliği ilkesinin ne olduğu açıklanmıştır. Daha sonra hukuk güvenliği prensibinin ışığı altında, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun zaman bakımından uygulanmasının önemine değinilmiştir. 

In this article, we begin with an explanation of legal certainty principle as an indispensible element of rule of law, Constitution, human rights and general principles of law. Then, we emphasize the importance of temporal application of Turkish Civil Law No. 4721 in light of the legal certainty principle.