DİLEK KILCAN, HAYATİ FİLİK İNDİKANIN (İNDOKSİL B-D-GLİKOZİD) BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ, XII. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 18-22 MAYIS 2011, S.32, MANAVGAT/ANTALYA


FİLİK H.

-, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye