,” Çeşitli dezenfektan ve antiseptik maddelerin antibakteriyel etkinliğinin araştırılması


NAKİPOĞLU Y.

ANKEM, vol.18, no.4, pp.220-223, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : ANKEM
  • Page Numbers: pp.220-223

Abstract

Akca AE, Akca G, Sultan N: De

 

ğişik dental aletlere bulaştırılmış çeşitli

mikroorganizmalar üzerine de

 

ğişik dezenfektanların etkisinin incelenmesi,

3.Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Program ve Özet kitabı,

Poster No: 12, Samsun (02-04 Ekim 2003).

2. Cole E, Robinson R: Test methodology for evaluation of germicides,

“Ascenzi JM (ed): Handbook of Disinfectants and Antiseptics” kitabında

s. 1-16, Marcel Dekker, New York (1996).

3. Çelik

 

İ, Cihangiroğlu M, Denk A, Akbulut A: Hastane kökenli Acinetobacter

su

 

şlarına karşı çeşitli dezenfektanların etkinliği, 3.Sterilizasyon ve

Dezenfeksiyon Kongresi, Program ve Özet kitabı, Poster No: 22,

Samsun (02-04 Ekim 2003).

4. Fleurette AC: Methods of testing disinfectants, “Block SS (ed): Disinfection,

Sterilization, and Preservation, 4.baskı” kitabında s.1009-27, Lea &

Febiger, Pennsylvania (1991).

5. Kubicek K: Bactericidal effect of Dikonit, Vet Med (Praha) 1976;21:521-5.

6. McDonnell S, Russell D: Antiseptic and disinfectants: Activity, action,

and resistance, Clin Microbiol Rev 1999;12 (12):147-79.

7. Nakipo

 

ğlu Y: Çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) hastanelerde kullanımı,

Türk Mikrobiol Cem Derg 2003;33:304-13.

8. Sultan N, Akca G, Sipahi AB: Gluteraldehid, sodyum hipoklorid ve

polivinil prolidonun sporosidal etkisi ve aralıklı dezenfeksiyon i

 

şleminin

de

 

ğerlendirilmesi, 3.Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Program

ve Özet kitabı, Poster No: 11, Samsun (02-04 Ekim 2003).

Dezenfektan ve antiseptikler, hastanelerde standart hijyen ko

 

şullarının sürdürülmesinde ve infeksiyon riski oluşturabilecek

patojen mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasında kullanılan antimikrobiyal ajanlardır. Bu ürünlerin hastanelerde

kullanılmadan önce mikrobisit aktivitelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle

 

İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde

kullanılacak dezenfektan ve antiseptik maddelerden; dokuz yüzey dezenfektanı (Desam ox, Desam extra, Cloramin B,

Chloramix DT, Dikonit, Savo prim, Antiseptica combi spray, Predex Cd40 ve Predex D220), dört alet dezenfektanı (Chirosan,

Chiroseptol, Desco drill bohrerbad ve Perfektan endo) ve üç el ve cilt antisepti

 

ği (Prosavon, Septoderm spray ve Predex

HS 550) olmak üzere toplam 16 kimyasal ajanın mikrobisit aktiviteleri kantitatif süspansiyon testi yapılarak incelenmi

 

ştir.

Sonuç olarak, Prosavon’un Staphylococcus aureus ATCC 6538 su

 

şuna karşı % 95, Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749

su

 

şuna karşı ise % 89 oranında etkili olduğu, diğer kimyasal ajanların tümü, vejetatif bakterilere karşı % 100 ve sporlu

bakteriye (Bacillus subtilis var niger ATCC 9372) kar

 

şı ise Desam ox, Desam extra, Cloramin B, Chloramix DT, Dikonit,

Savo prim, Chirosan, Chiroseptol, Desco drill bohrerbad ve Perfektan endo’nun % 98-100 arasında de

 

ğişik oranlarda

etkili oldukları belirlenmi

 

ştir.