Ensenar ELE usando las redes sociales y los blogs


Creative Commons License

YENER GÖKŞENLİ E.

Estudios y Homenajes Hispanoemaricanos III, Atina, Greece, 5 - 07 May 2014, pp.309-314

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Atina
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.309-314

Abstract

TEACHING SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE BY USING SOCIAL MEDIA

The new technologies in the field of information is spreading through the educational fields and become a tendency that leads to a social change. The relation of social media with foreign language acquisition is one of the most important outcomes which has appeared related to the internet. The traditional methods used in language teaching is leaving its place to digital learning which offers different forms of communicative learning. Many of the foreign language teachers and academicians are taking their places fast on the social networking sites that they compose on the internet and bring these digital medias to their classes. Thanks to social media, practicing a foreign language is getting faster and easier, moreover a connection can be built between the ones who are willing to teach and to learn a foreign language. This language teaching method is becoming more popular with its facility of social interaction. Nowadays studies also proove that, this new educational approach is making students not only more creative, but also turning the introverted ones into more active. In consideration of all these properties, social media is a new exploration field for all foreign language teachers. In this study our aim is to analyze the effects of new technologies on foreign language classes and to portray the advantages of students’  accounts on social media and to define how to take maximum advantage of them. This subject which interests all the foreign language teachers, will be presented in detail.

Keywords: foreign language, teaching methods, Spanish, internet, social media, social interaction

SOSYAL AĞLARLA YABANCI DİL OLARAK İSPANYOLCA ÖĞRETİMİ

 

Bilişim alanındaki yeni teknolojiler eğitimle ilgili tüm alanlara yayılmakta ve sosyal değişime yol açan bir eğilim halini almaktadır. Sosyal ağların dil öğrenimiyle olan ilişkisi son yıllarda internetle ilgili ortaya çıkan en önemli bulgulardan biridir. Dil öğretiminde kullanılan geleneksel yöntemler yerini iletişimsel öğrenmenin farklı biçimlerini sunan dijital öğrenmeye bırakmaktadır. Çok sayıda öğretmen ve akademisyen sosyal ağlarda oluşturdukları sayfalarda hızla yerlerini almakta ve bu dijital ortamı derslerine taşımaktadırlar. Bu sosyal ağlar aracılığıyla yabancı dil pratiği hızlı ve kolay bir biçimde yapılmakta, dil öğrenmeye ve öğretmeye hevesli kişiler arasında bağlantı kurulabilmektedir. Günümüzde giderek popülerleşen bu yabancı dil öğrenme yönteminin karşılıklı etkileşim özelliğinin yanı sıra öğrencilerde yaratıcılığı artırdığı ve asosyal öğrencileri daha aktif kıldığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Tüm bu özellikleri göz önüne alındığında sosyal ağlar dil öğretiminde tüm yabancı dil öğreticileri için yeni bir keşif alanıdır. Bu çalışmamızda amaç, yeni teknolojilerin yabancı dil sınıfındaki etkilerini incelemek ve bir öğrenci grubu arasında kurulan sosyal ağ hesaplarının avantajlarını ve bunlardan en yüksek düzeyde nasıl faydalanabileceğimizi ortaya koymaktır. Tüm yabancı dil öğreticilerini ilgilendiren bu konu tüm yönleriyle tanıtılacaktır.

Anahtar kelimeler: yabancı dil, öğretim metotları, İspanyolca, internet, sosyal ağlar, sosyal etkileşim