Dîvânu Lugâti’t-Türk'te Spor ve Oyunlarla ilgili Bazı Terimler Üzerine


TERES E.

Rize Üniversitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 January 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey