Dîvânu Lugâti’t-Türk'te Spor ve Oyunlarla ilgili Bazı Terimler Üzerine


TERES E.

Rize Üniversitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 January 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye