Bağımsız Bileşen Analizi ile Enerji Sistemleri İşaretlerinin Genlik ve Frekans Kestirimi


UZUNOĞLU C. P. , ÇEKLİ S., TURAN F., UĞUR M.

IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU-2013) Kurultayı, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)

Abstract

In this paper independent component analysis (ICA) method for amplitude and frequency estimation of distorted power system signals is proposed. In order to protect system and keep it in safe operation mode the amplitude and frequency estimation should be conducted accurately. Transient disturbances of the power system may reduce estimation performance due to the distortion strength. In this study white noise and pulse noise which are very common for power systems, are used to contaminate power system signal. Thus, the proposed method is employed to decompose noise from system signal and hence to improve the efficiency of the estimation. Computer simulations have been carriedout for the performance analysis of the ICA method and the comparison of the results of the proposed method with the conventional filters are displayed by using mean square error (MSE) values. 

 

Bu çalışmada bozulmuş enerji sistemleri işaretlerinin genlik ve frekans kestirimi için bağımsız bileşen analizi (BBA) yöntemi önerilmiştir. Enerji sisteminin korunması ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için genlik ve frekans kestiriminin hassas bir şekilde yürütülmesi gereklidir. Sistemde oluşabilecek geçici etkiler gürültü gücüne bağlı olarak kestirimin başarımını düşürebilirler. Bu çalışmada bozucu gürültü olarak enerji sistemlerinde çok sık görülen beyaz gürültü ve darbe dizisi gürültüsü ele alınmıştır. Kullanılan yöntem gürültü ve şebeke işaretini ayırarak kestirimin performansını arttırmaktadır. BBA yönteminin başarımını incelemek ve klasik süzgeçler ile olan karşılaştırma başarımına bakmak için bilgisayar benzetimleri yürütülmüştür. Ortalama karesel hata (OKH) değerleri incelenerek önerilen yöntemin başarımı irdelenmiştir.