OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE BİR PORTFÖY GETİRİSİNİN RİSK TAHMİNİ


Creative Commons License

FİDAN KEÇECİ N.

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.127-158, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 82
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.127-158

Özet

Finansal risk yönetiminde yatırım getirilerinin risk tahmini için finansal ekonometrik model olarak volatilite modelleri kullanılmaktadır. Hisse senedi piyasalarında yapılan çalışmalar göstermiştir ki getirilere ait volatilite zamanla değişim göstermektedir. Yatırım kararlarının doğru alınabilmesi için getirilerin değişkenliğini ölçen modellerin iyi anlaşılması gereklidir. Hisse senetlerinden oluşan bir portföy getirisine ait volatilitenin belirlenmesi için, getirilere ait varyans ve kovaryansları içeren kovaryans matrisine ihtiyaç vardır. Kovaryans matrisinin doğru belirlenmesi portföy volatilitesinin tahmini için oldukça önemlidir. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri, özellikle volatilitenin yüksek olduğu finansal piyasalarda geleneksel varyans modellerine tercih edilir olmuştur. Bu ekonometrik modeller zaman içinde kovaryans ve korelasyon modelleri için de genişletilmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören işlem ve hacmi en yüksek on hisse senedinden oluşan bir portföy getirisinin riskinin otoregresif süreçte modellenmesi üzerinedir. Çalışmada portföy getirisinin riski, portföy bileşenlerinin getirileri arasındaki otoregresif koşullu değişen ilişkileri kovaryans matrisine yansıtan, Çok Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modelleriyle öngörülmeye çalışılmaktadır.