Türk Ticari Bankalarında Coğrafi Çeşitlendirme ve Performans Arasındaki İlişki


YÜKSEL MERMOD A., YANIK S., AYTÜRK Y., AKBABA C.

17. Ulusal Finans Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.110-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-121
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, relationship between geographic diversification level of Turkish commercial banking sector and risk-adjusted return on assets and equity ratios, calculated using accounting data, as performance measures is investigated by using yearly data of 30 banks for the period of 2007-2011. System Generalized Method of Moments (System-GMM) is used in this study with an unbalanced panel dataset of 30 banks. Our analysis results indicate that geographic diversification or focus does not affect risk-adjusted performance of Turkish commercial banks.

Key words: Geographic diversification, risk-adjusted performance, Turkish banking sector.

Bu çalışmada, Türk ticari bankacılık sektöründeki coğrafi çeşitlendirme düzeyi ile muhasebe verileri kullanılarak hesaplanan riske göre düzeltilmiş performans göstergeleri olan aktif ve öz kaynak karlılık oranları arasındaki ilişki, 30 bankaya ait 2007-2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada, Sistem Genelleştirilmiş Momentler (Sistem-GMM) Yöntemi, 30 bankanın yer aldığı dengesiz bir panel veri setiyle kullanılmaktadır. Analiz sonuçları, coğrafi çeşitlendirmenin ya da yoğunlaşmanın Türk ticari bankalarının riske göre düzeltilmiş performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Coğrafi çeşitlendirme, riske göre düzeltilmiş performans, Türk bankacılık sektörü.