Yavru Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykis Walbaum, 1792) Görülen Yeni Bir Pseudomonas Türü: Pseudomonas plecoglossicida


AKAYLI T. , ÇANAK Ö., BAŞARAN B.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD, vol.4, no.1, pp.107-111, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD
  • Page Numbers: pp.107-111

Abstract

In this study, inoculations were streaked onto TSA medium from moribund young (~2 g) rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) provided from a commercial fish farm for bacteriological investigation to determine the etiological agent of the disease problem. Caudal and dorsal fin rot, darkening of the skin around the lateral area and the head, hemorrhages and fattening on the liver and a yellowish fluid in the intestines were observed in the fish samples. The etiological agent of the disease was identified using routine laboratory methods and also API 20E and API 20NE test kits. Proper antibiotics which can be used in the control of the disease were determined with antimicrobial susceptibility tests. In this study Gram-negative, oxidative, motile, cytochrome-oxidase and catalase positive, brown pigmented isolates which are resistant to O/129 were detected. With the other test results, the etiological agent was identified as Pseudomonas plecoglossicida. Ciprofloxacin, kanamycin and flumequine were detected to be the most effective antibiotics among others used in this study. Different species of the genus Pseudomonas were isolated as etiological agent in rainbow trouts before, however P. plecoglossicida has been identified for the first time.

Bu çalışmada, ticari bir işletmeden elde edilen hasta yavru (~2 g) gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) hastalık etkeninin belirlenmesi amacıyla TSA besiyerine bakteriyolojik ekimler yapılmıştır. Balık örneklerinde kuyruk ve dorsal yüzgeçte erime, lateralde ve baş üstünde renkte koyulaşma, karaciğerde hemoraji ve yağlanma ve bağırsakta sarımsı sıvı gibi hastalık belirtileri gözlemlenmiştir. Hastalık etkeni rutin laboratuar metotları yanı sıra API 20E ve API 20NE test kitleri kullanılarak identifiye edilmiştir. Hastalığın tedavisinde kullanılabilecek uygun antibiyotikler antimikrobiyal duyarlılık testleri ile belirlenmiştir. Çalışma sonucu Gram-negatif, oksidatif, hareketli, sitokrom oksidaz ve katalaz pozitif, kahverengi pigmentli, O/129’a dirençli izolatlar elde edilmiştir. Elde edilen diğer sonuçlar doğrultusunda hastalık etkeni Pseudomonas plecoglossicida olarak identifiye edilmiştir. Bu etkene karşı bu çalışmada kullanılan antibiyotikler arasında en etkililerinin ciprofloxacin, kanamycin ve flumekuine olduğu belirlenmiştir. Daha önce gökkuşağı alabalıklarında Pseudomonas genusuna ait farklı türler hastalık etkeni olarak izole edilmiş olmakla birlikte bu çalışmayla P. plecoglossicida ilk defa identifiye edilmiştir.