Boşluk Yapıcı Boyut ve Şeklinin Yüksek Oranda Gözenek İçeren Demir Esaslı Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


BEKÖZ N. , OKTAY E.

15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.651-659

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.651-659

Abstract

ABSTRACT

In this study; iron based metal specimens with porosities in the range of 50-80% were produced using powder metallurgy method. Carbamide which had irregular particle shape with size distributions in the range of 710-1000 µm and 500-700 µm, and spherical particle shape with size distributions in the range of 1000-1400 µm were used as space holder material. The production process consisted of the following steps; mixing the carbamide with iron powder (commercially named as Astaloy Mo), pressing, removal of carbamide from the green compacts in water at room temperature and sintering at 1200 oC for 1 hour. Characterization studies showed that the pore shape, size and amount in the sintered specimens were determined by the shape, size and amount of the carbamide particles. Compression test results of the sintered specimens indicate that a longer plateau region can be obtained in stress-strain curves with increasing porosity. Modulus of elasticity and strength of the sintered specimens increased with decreasing porosity.

 

Keywords: Porous materials, carbamide, powder metallurgy, sintering.

ÖZET

Bu çalışmada; %50-80 arasında değişen oranda gözenek içeren demir esaslı numuneler toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiştir. Gözenek oluşturucu malzeme olarak; 710-1000 µm ve 500-710 µm boyut dağılımlarına sahip düzensiz şekilli ve 1000-1400 µm boyut dağılımına sahip küresel şekilli karbamit kullanılmıştır. Üretim; farklı boyut dağılımına ve şekle sahip karbamitin ticari ismi Astaloy Mo olan demir tozuyla karıştırılması, presleme, karbamitin oda sıcaklığında suda çözündürülerek giderilmesi ve 1200 oC de 1 saat sinterleme kademelerinden oluşmaktadır. Yapılan karakterizasyon çalışması; sinterlenmiş numunelerde gözenek boyut, şekil ve miktarlarının ilave edilen karbamitin boyut, şekil ve miktarına bağlı olduğunu göstermiştir. Sinterlenmiş numunelerin basma testi sonuçları; gerilme-şekil değişimi eğrilerinde plato bölgesinin uzunluğunun artan gözenek miktarıyla arttığını ortaya koymuştur. Gözenek miktarının azalmasıyla, numunelerin elastisite modülü ve mukavemetlerinde artış gerçekleşmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Gözenekli malzemeler, karbamit, toz metalurjisi, sinterleme.