Adramytteion (Örentepe, Balıkesir) Erken Bizans dönemi iskeletlerinin kimyasal analizi


Güner C., Alivey V., Atamtürk D., DUYAR İ.

İnsanbilim Dergisi, cilt.1, ss.81-93, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İnsanbilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.81-93

Özet

Bu çalışmada bir Batı Anadolu Erken Bizans Dönemi antik yerleşim alanı olan Adramytteion (Örentepe, Balıkesir) kazı alanından çıkarılan 17 bireye ait kaburga kemiklerinden alınan örneklerde çinko (Zn), bakır (Cu), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) ve arsenik (As) metallerinin birikimleri incelenmiştir. Pb ve Cd metallerinin analizlerinde Grafit Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (GFAAS) kullanılmıştır. Cu ve Zn analizleri Fast Sequential Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (FSAAS), As analizi ise Hidrür Sistemli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (HSAAS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Zn, Cu, Cd, Pb ve As aralıkları sırasıyla 97,55-391,59 ppm; 32,92-56,63 ppm; 0,20-2,72 ppm; 8,08-44,98 ve 17,05-54,35 ppm' dir. Birikimin kaynağının anlaşılabilmesi için alandan temin edilen toprak ve su örneklerinde de metal seviyeleri ölçülmüştür. Kemik/toprak oranları ve maden yataklarına yakınlık durumları göz önüne alındığında Adramytteion iskelet serisinde tespit edilen yüksek metal birikimleri, diyagenetik etkinin belirleyici bir faktör olduğunu düşündürtmektedir. Bununla birlikte su örneklerinin, kemikteki metal birikimlerine etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Özellikle Cu sonuçları incelendiğinde, metal/toprak oranının aşırı yüksek değerler göstermesinin altında yatan sebeplerin, ancak bu toplumun yaşam biçimi üzerine daha fazla sayıda çalışma yapılması ile aydınlatılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.