Bazı 2-Hidroksi-1- Naftaldehit Tiyosemikarbazon S-Alkil Esterlerinin Fe(III), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Yapı Tayini ve Termal Bozunması


KIZILCIKLI İ.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 September 2003, ss.200

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.200