Turkey’s Acquaintance with Radio and Turkish Radio Telephone Corporation


Creative Commons License

Arvas İ. S.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) , vol.4, no.2, pp.406-428, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study is related to the first radio broadcast, beginning of the first regular radio broadcasts, and establishment and characteristics of TTTAŞ, namely, Turkish Radio Telephone Corporation. The radio- related part in the history of Turkish media is as important as the characteristics and possessive structure of the first journal and the foundation and structure of TRT, the first television broadcasting institution. In this context, the references, making a mention of how radio broadcasting began in Turkey, have been scanned, the information, obtained from these references and tested for accuracy, have been updated with the data from the articles published in recent years, books, and memory transfers, most of which have been supported or published by the TRT. Accordingly, contradictory information between references has been revealed and new determinations and definitions for Turkish radio have been attempted to be made. The details of the first radio broadcast in Turkey, and information and documents indicating that TTTAŞ is entirely a domestic and national corporation are included in the study. Unfortunately, there are a considerable amount of references, in which contradictory data about the beginning of Turkish radio history are included. This study aims to contribute to the literature in respect to prevent the recurrence of the relevant contradictions.

Çalışma, ilk radyo yayını, ilk düzenli radyo yayınlarının başlangıcı, TTTAŞ yani, Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi’nin kuruluşu ve özellikleriyle ilgilidir. Türk medya tarihinde radyoyla ilgili olan kısım, ilk gazetenin özellikleri ve sahiplik yapısı, ilk televizyon yayıncılığı yapan kurum olan TRT’nin kuruluşu ve yapısı kadar önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de radyo yayıncılığının nasıl başladığını konu edinen kaynaklar taranmış, bu kaynaklardan elde edilen ve doğruluğu sınanan bilgiler, son yıllarda yayımlanan makalelerden, kitaplardan, çoğunu TRT’nin desteklediği veya yayımladığı anı aktarımlarından elde edilen verilerle güncellenmiştir. Böylelikle, kaynaklar arasındaki çelişkili bilgiler ortaya çıkarılmış ve Türk radyoculuk tarihine ait yeni tespitler ve tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Türkiye’de yapılan ilk radyo yayınının detayları ve TTTAŞ’ın tamamen yerli ve milli bir şirket olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. Ne yazık ki Türk radyo tarihinin başlangıcına ilişkin çelişkili verilerin kayda geçtiği kaynak sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bu çalışma söz konusu çelişkilerin yinelenmemesi adına, literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.