Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları Açısından Verilmesi Mutat Hediyelerin Durumu İle Yakın Akraba Arasındaki İvazlı Tasarrufları Bağışlama Kabul Eden Hükmün Eleştirisi


BARLASS T. İ.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ