Kardiyovokal sendrom (Ortner Sendromu): Kord vokal paralizisinin nadir bir sebebi


Akbulut S., Şanlı A., Inan R. A. , Demir M. G. , Çakan D.

37. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi., Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2015, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

[PS-1078]

Kardiyovokal sendrom (Ortner Sendromu): Kord vokal paralizisinin nadir bir sebebi

Sevtap Akbulut1, Arif Şanlı1, Rahşan Adviye İnan2, Mehmet Gökhan Demir3, Doğan Çakan1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Istanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Istanbul
3Etimesgut Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Ankara

AMAÇ:Kardiyovokal sendrom (Ortner sendromu) kardiyovasküler hastalıklara bağlı ortaya çıkan kord vokal paralizisi ile karakterize bir sendromdur. Çok geniş spektrumda sebepler rekürren laringeal sinir felci oluşturarak bu sendroma yol açabilir.
OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:İki aydan beri yavaş şekilde ilerleyen bir ses kısıklığı şikayetiyle kliniğimize başvuran 34 yaşındaki kadın hastanın yapılan endoskopik laringeal muayenesinde sol kord vokal paralizisi tespit edilmiştir. Laringeal EMG`de yalnızca sol rekürren laringeal sinirde subakut akson kaybı bulguları saptanmıştır. Bu yüzden kord vokal paralizisi etyolojisinin araştırılmasında öncelikle alt boyun ve üst göğüs bölgesinin taranmasına yönelinmiştir. Araştırma sonucunda hastada sol rekürren laringeal sinire bası yapan distande pulmoner arterler saptanmıştır. Kardiyovasküler konsultasyon sonucunda hastaya primer pulmoner hipertansiyon tanısı konulmuştur.
TEDAVİ VE PROGNOZ:Hastanın paralitik sol kord vokaline lokal anestezi altında krikotiroid membran aracılığıyla kalsiyum hidroksiapatit enjeksiyonu uygulanmıştır.
YORUM:Kardiyovasküler sendrom, ses kısıklığı sebebi olarak altta yatan bir kardiyovasküler patolojiyi ifade eden ve kulak burun boğaz hekimlerince nadir olarak gözlenen bir durumdur. Kord vokal paralizisinin sebebi olarak sol rekürren laringeal sinirin pulmoner arter ve aorta ya da aortik ligaman arasına sıkışması ileri sürülmektedir. Sunduğumuz vakada laringeal EMG kullanımı izole sol rekürren laringeal paralizisi bulgularını verdiği için hızlı bir şekilde bu sendromun tanısı konulabilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Laringeal elektromyografi, Kardiyovokal sendrom, Kord vokal paralizisi, Ortner sendromu.


Sunum Detayları:  Poster Günü: 29 Ekim 2015 Perşembe
Poster Asım Saati: 08:00
Posrer Söküm Saati: 19:00