Tabakalaşmış zeminler üzerinde yer alan genişletilmiş yol dolgularının nümerik analizi


AKBAY Z., Yaramış M., ÇİNİCİOĞLU S. F. , AKBAY ARAMA Z.

5. geoteknik sempozyumu, Adana, Turkey, 5 - 07 December 2013, pp.0-1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.0-1

Abstract

Road embankment widening works constitute a major part of the building processes carried out in the scope of modernization and expansion of transportation systems. Geotechnical problems related to embankment widening application are of vital importance in order to achieve safe solutions together with satisfactory service requirements. The role and effect of soil stratification and different road widening application processes are analyzed and followed in this paper by using a 2-D finite element software. The results indicated the crucial importance of both the type of foundation soils stratification and implementation processes on the typical courses of behavior such as; development of deformations within the embankment and foundation soils, variation of safety factors, stress distributions, the required lengths of duration for construction and consolidation to approach long term stability conditions. 

Artan nüfus ve gelişen ekonomik koşulların paralelinde trafik hacminin artışına bağlı olarak eski yol dolguların genişletilmesi çalışmaları ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi projelerinin önemli bir bileşenini teşkil etmektedir. Bu uygulamaların yollarda önemli stabilite ve servis bozulması sorunlarını yaratmaması için bunlarla bağlantılı geoteknik sorunların değerlendirilmesi ve önlenmesi birincil önemdedir. Bu bildiride yol genişletme çalışmalarının farklı yapım süreçlerinin farklı temel zemini profilleri üzerindeki etkisi tüm yapım süreci boyunca sonlu elemanlar yöntemi ile modellenerek takip edilmiştir. Sonuçlar gerek temel zemini profilinin farklılığının gerekse de uygulama programları farklılığının dolgu ve temel zemini ortamındaki deformasyon gelişimi, güvenlik seviyesi değişimi, gerilme ortamı oluşumu, göçme mekanizmalarının gelişimi, yapım süreleri ve stabilitenin konsolidasyonla arttırılması süreleri gibi tipik davranış öğeleri üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermiştir.