Potansiyel Alerjen Metiyonin Sentazın S. pombe’de Rekombinant Olarak Üretimi


Creative Commons License

AKSÜT Y., ARDA E. Ş. N.

VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Allergy is one of major health problems of today. One of the most important aero allergens which causes allergic sensitivity and allergic disease symptoms is pollens. The allergenic properties, chemical constituents and atmospheric concentrations of pollens change by climate, geographic location and environmental conditions. These factors lead to some problems in the diagnosis and treatment of pollen allergy. Nowadays in order to overcome these problems, recombinant DNA technology is used to produce recombinant allergens that mimicnatural, functional, and immunologically natural allergens, at a constant quality and sufficient quantity. The main purpose of this study is recombinant production of methionine synthase, a potential allergen found in local Morus alba (white mullberry) pollen, in Schizosaccharomyces pombe. Firstly, total RNA isolation was performed from the pollen of M. alba, and a cDNA library was set up. The methionine synthase (metE) gene was amplified by the polymerase chain reaction (PCR) from this cDNA library and the complete gene sequence was determined by nucleotide sequencing. metE was ligated with a shuttlety pevector, pSLF1007 and this ligation product was transformed to S. pombe. Protein isolation was performed from transformant colonies and Western blot analysis was performed to detect the recombinant protein. The recombinant protein was detected on the membrane by using an antibody specific to the histidine tag. As a result, metE found in M. alba pollen was successfully produced in S. pombe recombinantly. In this study, S. pombe has been shown to be an alternative system for the production of recombinant allergens. Recombinant methionine synthase has a potential to be used further clinical studies, and to become a biotechnological product in the market after purification and approval of it saller genic properties.

Keywords: Gene cloning, Methionine synthase, Morus alba, Recombinant allergen, Schizosaccharomyces pombe

Alerji günümüzün temel sağlık sorunlarından biridir. Alerjik duyarlılığa ve alerjik hastalık bulgularının ortaya çıkmasına neden olan en önemli aeroalerjenlerden biri polenlerdir. Polenlerin alerjenik özellikleri, kimyasal bileşenleri ve atmosferdeki yoğunlukları, iklime, coğrafi lokasyona ve çevresel koşullara göre değişir. Bu etkenler polen alerjisinin tanı ve tedavisinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde bu sorunları ortadan kaldırabilmek için, yapısal, fonksiyonel ve immünolojik olarak doğal alerjenleri taklit eden rekombinant alerjenleri sabit kalitede ve yeterli miktarda üretebilmek için rekombinant DNA teknolojisi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel hedefi yerel Morusalba (ak dut) poleninde bulunan potasiyel alerjen metiyoninsentazı Schizosaccharomyces pombe’de rekombinant olarak üretmektir. Çalışmada ilk olarak M. alba’daki polenlerden total RNA izolasyonu yapıldı ve cDNA kütüphanesi oluşturuldu.Metiyoninsentaz (metE) geni bu cDNA kütüphanesinden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı ve nükleotit dizilemesi ile tam gen dizisi belirlendi. metE’nin mekik tipi bir vektör olan pSLF1007 ile ligasyonu sağlandı ve S. pombe’ye bu ligasyon ürününün transformasyonu yapıldı. Transformant kolonilerden protein izolasyonu gerçekleştirildi ve rekombinant proteinin saptanması için Western blot analizi yapıldı. Rekombinant protein histidin etiketine özgü antikor kullanılarak membranda saptandı. Sonuç olarak, M. alba poleninde bulunan metE S .pombe’de başarıyla rekombinant olarak üretildi. Bu çalışmada S. pombe’ninrekombinant alerjen üretimi için alternatif bir sistem olduğu gösterildi. Rekombinant metE ileri klinik çalışmalarda kullanılma, saflaştırıldıktan ve alerjik özellikleri doğrulandıktan sonra piyasada biyoteknolojik bir ürün olarak yer alma potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Gen klonlama, Metiyoninsentaz, Morus alba, Rekombinant alerjen, Schizosaccharomyces pombe