• Denkleştirme ve Tenkis Davalarında Parası Mirasbırakan Tarafından Ödenerek Mirasçılardan Biri Adına Alınan Taşınmazların Durumu


İNAL E.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.LXV, no.2, pp.275, 2007 (Peer-Reviewed Journal)