"Adem'in Yediği Meyve"


AYDAR H.

Meyve Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Dilek Herkmen, Editör, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, ss.83-104, 2006

  • Basım Tarihi: 2006
  • Yayınevi: Kitabevi Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.83-104
  • Editörler: Emine Gürsoy Naskali-Dilek Herkmen, Editör

Özet

Bu tebliğde iki ana konu üzerinde durulacaktır; birincisi ilk insan olarak kabul edilen Adem'in yediği meyve ve bunun mahiyeti hakkında kutsal metinlerde yer alan bilgilerin değerlendirilmesidir. Bunun için Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de konuyla alakalı ifadeler ve bunların yorumu mahiyetinde verilen bilgiler işlenecektir. Bu arada Hz. Muhammed'in de konuyla ilgili sözleri tesbit edilerek değerlendirilecektir. Tebliğin ikinci ana konusu ise, Adem'in yediği ilk meyvenin, Türk kökenli müfessirler tarafından nasıl değerlendirildiğinin ve onların eserlerine nasıl yansıdığının araştırılmasıdır. Bu maksatla, kronolojik sıra göz önünde bulundurularak en eskilerinden itibaren günümüze kadar Türk kökenli müfessirler tarafından yazılmış önemli bazı tefsirler incelenecek; konunun buralarda hangi boyutları itibariyle işlendiği; söz konusu meyvenin/meyvelerin, bu özelliğinden dolayı Türk meyve kültüründe herhangi bir değer/kutsallık kazanıp kazanmadığı ele alınacaktır.