Effects of Licence for Establishment and Prime Contract Changes on Arrangements of Insurance Activities


ŞEKER ÖĞÜZ Z.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2-Cilt 3, pp.223-230, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In Turkish Law, basic principles of auditing and arrangement of insurance activities are tied to provisions of Insurance Code numbered 5684 which came in to force in 2007. During the term between 1956 and 2007, a large number of arrangements and changes for regulation of insurance activities were made. When Insurance Act numbered 5684 were constituted, both developments of insurance industry and legal acquis of European Union were taken in to consideration. If the provisions of Insurance Code are reviewed, it seems that the intervention of the state on insurance sector has increased considerably. Although necessity and amount of state intervention can be criticised, it is important to emphasize that Insurance Code has set forth a particular system and author it is which the state has during establishment, starting up, continuance and ending of insurance firms and how this companies use the se authorities are regulated in detail. Inthisstudy, the matter of licence for establishment and prime contract changes are aimed to review within the scope of provisions of Insurance Code.
Türk hukukunda sigortacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi2007 yılında yürürlüğe giren Sigortacılık Kanununda yer alan esaslar dairesinde gerçekleşmektedir. Sigortacılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin olarak Türk hukukundaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, 1956 yılından 2007 yılına kadar geçendönemde söz konusu alana ilişkin çok sayıda düzenleme ve mevzuat değişikliği yapıldığı görülmektedir.Sigortacılık Kanunu, Avrupa Birliği müktesebatı ve sigortacılık alanındaki gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır1. Sigortacılık Kanununda yer alanhükümler incelendiğinde, devletin sigortacılık alanındaki etkinliğinin en üst düzeydeolduğu tespit edilmektedir. Devletin bu alana müdahalesinin gerekliliği ve dozu tartışılabilir olmakla beraber, Sigortacılık Kanununda belirli bir sistemin öngörüldüğü ve faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetiminin belirli bir anlayışı yansıttığı da bir gerçektir.Gerçekten Kanunda devletin sigortacılık yapacak kuruluşların kurulması, faaliyete geçmesi, faaliyetlerinin devamı ve sona ermesi aşamalarında hangi yetkilere sahip olduğuve bu yetkileri kim aracılığıyla kullanacağı detaylı biçimde düzenlenmiştir.Sigorta şirketlerinin kuruluşu ve esas sözleşme değişikliklerinin izne tâbi olmasımeselesi, Sigortacılık Kanununda öngörülen sistemin işleyişi açısından değerlendirilecektir.