Coastline changes and inadequate management between Kilyos and Karaburun shoreline


Gazioğlu C. , Burak S. , Yücel Z. Y. , Okuş E. , ALPAR Ş. B.

Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.3, ss.111-122, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Marine Sciences
  • Sayfa Sayısı: ss.111-122

Özet

Karaburun’dan Kilyos’a kadar olan kıyı şeridi nispeten düzgün olup, büyük bir kısmı plaj karakterindedir. Denizin sığ olması ve kıyının hemen gerisinde Belgrat Ormanları’nın yer alması bölgenin turizm açısından değerini artırmaktadır. Ancak, kıyı kesiminin hemen gerisinde kömür, kum ve kil üretimi yapılmaktadır. Açık işletmeler şeklinde yapılan üretim sonucu ortaya çıkan örtü tabakaları ve toprak, kıyıya yığılarak doğal kıyı çizgisi bozulmuştur. Son yıllarda karada kömür rezervinin azalması, üretimi denize doğru kaydırmıştır. Bu çalışmada kıyı çizgisinin değişim aşamaları ele alınarak, denizin ne kadar doldurulduğu uzaktan algılama yöntemleri ile hesaplanmıştır.

The shoreline between Karaburun and Kilyos is fairly flat and mostly lined by beaches. The fact that sea water is shallow and the Belgrade Forest situated just behind the shoreline increases the touristic value of the area. However, coal, sand and clay are being produced at various quarries just behind the shoreline. As a result of open-surface excavations and mining, the accumulation of removed material has caused deterioration of the natural shoreline. During recent years depletion of coal reserves on land has caused mining activities to shift towards the shoreline. In this study based on the changes of the shoreline, the amount of area filled up with excavated material has been calculated by using remote sensing methods.