Bilgi ekonomisi açısından biyoçeşitliliğin ekonomik değeri


Creative Commons License

Atasoy Y., EROL Ç. , AYVAZ REİS Z. , GÜLSEÇEN S.

16. Akademik Bilişim, Mersin, Türkiye, 5 - 07 February 2014, ss.1-10

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1-10

Özet

Çağımızın en değerli unsurlarından biri olan bilgi, ekonomik olarak değerinin belirlenmesi noktasında çatallanmalar gösterebilmektedir. Bazı bilgi çeşitlerinin değeri tahmin edilebilirken, bazıları paha biçilemez, bazıları için ise değerinin belirlemesi oldukça güç olabilmektedir. Biyoçeşitlilik, ya da biyolojik çeşitlilik ekonomik değerinin belirlenmesi güç olan bilgi çeşidi arasında yer almaktadır. Dünya üzerindeki tüm canlıları ve onların ekosistemlerini içeren biyoçeşitlilik, insanlara gıdadan, barınmaya kadar birçok alanda doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet, servis ve refah sağlamaktadır. Sağladığı bu imkânların ekonomik değerinin belirlenebilmesi için farklı teknikler geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan teknikler; Pazar Tabanlı Teknikler, Açıklanmış Tercihler Tekniği, Belirtilen Tercihler Tekniği’dir. Bu çalışmada biyolojik çeşitliliğin ekonomik değerinin belirlenebilmesi için kullanılan bu teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Bilgi ekonomisi, özellikle biyolojik bilginin (bioinfonomics) ekonomik değerinin belirlenmesi konularında çalışan araştırmacılar için faydalı bir kaynak olduğu düşünülmektedir.

Knowledge, which is one of the most valuable elements of our age, could furcate in terms of the definition of its value economically. While some types of information could be estimated; some of them is invaluable and also determining of the some information is difficult. Biodiversity or biological diversity is located within the information that determining value of it is too hard. Biodiversity consisting of the whole organism and their ecosystem provides services and welfare in many fields from food to housing services for people, directly or indirectly. Different methods have been developed to define the economic values of these opportunities. The most widely used techniques are; Market Based Techniques, Revealed Preference Technique, Stated Preference Technique. In this study, information about the techniques used for determining economic value of biodiversity is given. It is thought that economy is useful for the researchs especially studying in the fields of determination of the economic value of biological information (bioinformatics).