Öğretim Üyesinin Etik Sorumluluğu


Creative Commons License

AY F.

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.267-271, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.267-271

Özet

Genel olarak etik ilkeler, ahlaki değerler, meslek etiği ilkeleri, Yükseköğrenim Kurumu etik davranış ilkeleri gibi akademik personelin davranış ve eylemlerini etkileyen ilkeler olmasına rağmen öğrenci-akademik personel arasında etik bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların nedenleri çok farklı olabildiği gibi ortaya çıkma / görülme biçimleri de birbirinden çok farklıdır. Öğretim üyesinin derslere zamanında girmemesi, ders yükünü fazla göstermesi, derse asistanını göndermesi, objektif değerlendirme yapmaması, öğrenciyi küçük düşürücü davranma ya da hakaret etme, cinsel taciz, öğrencinin performansını doğru ölçmeme, bazı öğrencilere ayrıcalıklı davranma eğitim-öğretim alanında meslek ahlakına aykırı davranışlar olarak belirtilmektedir. Akademik personelin temel sorumluluğu, eylemleri ve kararlarıyla öğrencilerin iyiliğini sağlamak, dürüst olmak, haklara saygılı olmak, güvenilir olmak, yasalara uygun davranmak, güç kullanmamak, sürekli kendini geliştirmek, özel alana saygı göstermektir.

Although general ethical principles such as moral values, principles of professional ethics, and principles of ethical conduct in Higher Education Institutions are principles determining the behavior and actions of the academic staff, there have been some ethics problems among students and academic staff. As the reasons of these problems are varied, the occurrence/ emergence of them can be completely different from each other. Failing to attend classes on time, presenting course load to be over-excessive, sending his/her assistant to classes instead, failing to perform objective evaluation, humiliating, insulting or sexual harassing students, failing to accurately assess students’ performances, treating some students preferentially, and discrimination are stated among the conducts against professional ethics in the field of education. The primary responsibility of the academic staff is to ensure the well-being of students with his/her actions and decisions; to be honest; to be respectful to basic rights; to be credible; to behave in accordance with the law; to avoid using force; to continually improve him/herself; and to respect personal space.