A new flap model in the treatment of non-healing elbow wounds in dogs: The island arterial composite flap comprising the skin originating from the thoracodorsal artery, the cutaneous trunci muscle and fascia of the latissimus dorsi muscle Köpeklerde İyileşmeyen dirsek yaralarının sağaltımında yeni bir flep modeli: Torakodorsal arter kökenli deri, cutaneöz trunci kası ve latissimus dorsi kası fasyasını İçeren ada arteriyel kompozit flebi


Özer K., Karabağli M., Uğurlu K.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.22, no.6, pp.829-835, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier