I Dünya Savaşına Katılan Kıbrıs lı Üç Hekim Dr Hafız Cemal Dr Hüseyin Zekai Cengiz Dr Mehmet Ali Erginel


Kırbaş D., ÇEVİK F. E.

Yeni tıp tarihi araştırmaları = The new history of medicine studies, vol.20, no.1, pp.135-140, 2014 (Peer-Reviewed Journal)