TUM YONLERİYLE TEKDİŞ İMPLANT PLANLAMASI VE UYGULAMALARI


Creative Commons License

YALTIRIK M., PALANCIOGLU A.

TURKIYE KLİNİKLERİ JORAL MAXİLLOFACIAL SURGERY SPECİAL TOPİCS, no.1, pp.27-32, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The therapeutic goal of dentistry is to provide patients with a dentition that is in harmony with the patients musculature and temporomandibular joint. Close relationship exist between teeth, musculature and temporomandibular joint. The available treatment modalities to replace missing teeth include prosthodontic fixed prostheses, resin bonded retainers and single tooth implants. Currently, a single-tooth implant has become a common treatment option for adults that has survival rates of about 90% after 10 years. In this review there will be some informations and case reports about single tooth dental implant applications.

Günümüz dişhekimliğinin hedefi hastalara temporomandibular eklem ve çiğneme kasları ile uyum içinde olan tedavi seçenekleri sunmaktır. Dişler, çiğneme kasları ve temporomandibular eklemni birbirleriyle yakından ilişkileri vardır ve bir uyum içerisinde fonksiyon gösterirler. Eksik dişlerin tedavisinde uygulanabilecek seçenekler sabit protezler, resin bonding ile kullanılan yer tutucular ve dental implant uygulamalarıdır. Günümüzde dental implant uygulamaları %90'lara varan 10 yıllık başarı oranlarıyla erişkin hastalarda özellikle tek diş eksikliklerinde en sık tercih edilen tedavi seçeneği olmuştur. Bu derlemede tek diş implant uygulamaları ile ilgili bilgiler verilip bazı vakalar sunulacaktır.