GST VE CYP İZOZİMLERİNİN NASAL POLİP VE ANTROKOANAL POLİP DOKULARINDAKİ EKSPRESYONLARI


Aydın S. , Oğuztüzün S., Demir M. G. , Bozer B., Başak K., Kılıç M.

27. Ulusal biyokimya kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40

Abstract

P-275 - GST VE CYP İZOZİMLERİNİN NASAL POLİP VE ANTROKOANAL POLİP DOKULARINDAKİ EKSPRESYONLARI

Sedat AYDIN, Serpil OĞUZTÜZÜN, Mehmet Gökhan DEMİR, Büşra Moran BOZER, Kayhan BAŞAK, Murat KILIÇ

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul
Kırıkknale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kırıkkale
Prof.Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik Patoloji Bölümü, Istanbul
Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Programı, Ankara

Amaç: Nasal polip (NP) nasal mukozasında ve sinüslerin çıkış yolunda ödem ile eozinofilik inflamasyonu ile karakterize iyi huylu bir hastalıktır. Genellikle mukoz ve büyük bir sap ile karakterize olan düz yüzeyli tek bir polip şeklinde olan Antrokoanal Polip (AP) orta kanaldan büyüme gösterir. Glutatyon S-Transferaz (GST), çeşitli endojen ve eksojenden türemiş elektrofillerin ve metabolitlerin detoksifikasyonunda ve antioksidant sistemin aktivasyonunda iyi bilinen bir enzimdir. Yapığımız çalışmada GST ekspresyonları NP ve AP dokularında normal dokular ile karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya konu olan dokular Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Arşivinden 2012-2014 yılları arasındaki hastalara aittir. Çalışmada 60 NP, 23 AP ve 38 kontrol dokusu bulunmaktadır. Tüm bu hasta dokuları immunohistokimya yöntemiyle CYP1A1, GSTP1,GSTM1 ve GSTA1 izozimlerine ait antikorlar ile boyanmıştır Bulgular: Nasal Polipli hastalarda GSTP1 izoziminin ekspresyonu kontrol grubuna göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Ayrıca, CYP1A1, GSTM1 ve GSTA1 izozimlerinin ekspresyonları NP grupları arasında bir farklılık göstermemiştir. AP hastalarında CYP1A1 izozimlerinin protein ekspresyonları kontrole göre daha az görülmüştür (p<0.05). Ayrıca CYP1A1, GSTM1 ve GSTA1 izozimlerinin ekspresyonları AP grupları arasında bir farklılık göstermemiştir. Sonuç: Nasal polipli hasta dokularında GSTP1 izozimini yüksek bulurken, antrokoanal polipli hastalar ve GST izozimleri arasında herhangi bir ilişki bulamadık.

Anahtar Kelimeler: nasal polip, Glutatyon S-transferaz, Immunohistokimya, Antrokoanal polip