İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri: Şeker Pancarı Tarımı Örneği [The Possible Effects of Climate Change on Agricultural Production Economics: Sugar Beet Production]


Creative Commons License

Döşer B., AVCI S.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi [1st Istanbul International Geography Congress], İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.197-191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197-191
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The two most common sources of sucrose-based sugar production in the world are sugar cane and sugar beet. This study explores the effects of climate change on sugar beet production and, consequently, on the sugar industry in Turkey. Seventy percent of Turkey’s sugar beet production occurs in the agricultural areas of Central Anatolia. Rainfall and temperature data in the region were evaluated in accordance with AR5 scenarios from the most recent IPCC assessment report. According to scenarios based on applied projections for Turkey, changes in temperature will be more defined than changes in rainfall. Although the 21st century will not witness a major change in sugar beet production, it is expected that sugar supply will not meet the demand, considering the projections of population growth. The sugar beet plant requires a certain amount of water during its production. Changes in irrigation methods are mandatory to eliminate water shortages due to climate change. The sugar beet yield should be increased to ensure sufficient sugar per capita in the future and to prevent a dependence on external sources. The sustainability of sugar beet agriculture and the sugar industry are of the utmost importance for the future with respect to other sectors and in socioeconomic terms.

Dünyada sakkaroz bazlı şekerin en yaygın üretimi yapılan iki kaynağı şeker kamışı ve şeker pancarıdır. Bu çalışmada iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye’deki şeker pancarı üretimi ve dolayısıyla şeker sanayiinde yaratacağı etkiler incelenmiştir. Türkiye’nin şeker pancarı üretiminin %70’i, İç Anadolu Bölgesi’nin tarım alanlarında gerçekleştirilmektedir. Bölgenin yağış ve sıcaklık ile ilgili verileri, IPCC’nin yayınladığı son değerlendirme raporu olan AR5’teki senaryolara göre değerlendirilmiştir. Senaryolara göre Türkiye için uygulanan projeksiyonlarda yağıştan çok, sıcaklık değişimleri tanımlanabilmektedir. Yapılan değerlendirmeler, 21. yüzyılda şeker pancarı üretiminde büyük bir değişiklik olmasa da nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda şeker arzının talebi karşılayamayacağını göstermektedir. Şeker pancarı, üretimi esnasında belli oranlarda su isteyen bir bitkidir. İklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkacak su noksanının giderilmesi için sulama yöntemlerinde değişiklik zorunludur. Gelecekte kişi başına yeterli şeker miktarının sağlanabilmesi ve dışa bağımlılığın oluşmaması için, şeker pancarı veriminin arttırılması gerekmektedir. Şeker pancarı tarımının şeker sanayi ile birlikte hem diğer sektörlere, hem de tarımının yapıldığı yerlerde sosyo-ekonomik açıdan gelecekte de sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır.