Kuşadası'nda Arazi Kullanımı


KAHRAMAN C.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, vol.1, no.22, pp.27-44, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 22
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-44

Abstract

 

 

Located on the central section of the Aegean coast of Turkey, Kuşadası has continuously developed its touristic qualities since the 1960s and has become one of the central tourism destinations of the country. Comprising 2 towns and 6 villages, the touristic activities of Kuşadası occupy a highly significant part of its economy. The population of the county has also increased considerably in parallel with the significant economic ascendancy of touristic activities over agriculture and fishing industry. The total population of the district in 1960 11.486, has reached 84.056 in 2010, multiplying 8 times in the last 40 years. Tourism, thus, has played a major role in the development and demographic rise of the city. Land use has also been reorganized in accordance with tourism’s economic primacy in the county. Secondary residences, holiday resorts and hotels figure predominantly along the coast strip, while agricultural land use becomes more significant as you move inland. Yet, the fertile arable land of the county is increasingly being converted into touristic sites, secondary residences and holiday resorts being the greatest in number. The arable land of 6.878 hectares of the total 34.029 hectare of Kuşadası in 2000 has receded to 3.563 in the recent 10 years due to the sway of tourism in the county. The present study analyses the variety of land use in the county of Kuşadası and in the administratively related settlements to diagnose the problems rising from the improper use of land.

 

Türkiye’nin Ege kıyı kuşağı merkezi kısmında yer alan Kuşadası, 1960’lı yıllardan itibaren turizm özelliklerini giderek artan bir şekilde geliştirmiş ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde 2 belde ve 6 köye sahip Kuşadası’nda turizm, şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Turizm faaliyetlerinin tarım ve balıkçılık faaliyetleri karşısında önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasına paralel olarak nüfus da artmıştır. 1960 yılında 11.486 olan ilçe toplam nüfusu 2010 yılında 84.056’ya ulaşmış ve 40 yıllık dönemde yaklaşık 8 kat artış göstermiştir. Kuşadası şehrinin gelişmesinde ve nüfusunun artmasında turizm faktörü çok önemli bir dinamik olmuştur. Turizmin birincil ekonomik faaliyet olmasıyla arazi kullanımı da buna göre şekillenmiştir. Kuşadası’nda kıyı kuşağı boyunca ikincil konutlar, tatil siteleri ve oteller ağırlık kazanırken, kıyı kuşağından uzaklaştıkça tarımsal kullanım önem kazanmaktadır. Ancak, verimli tarım sahaları gün geçtikçe ikincil konutlar ve tatil siteleri başta olmak üzere turizm sahalarına dönüşmektedir. Toplam 34.029 ha arazi varlığına sahip Kuşadası genelinde 2000 yılında 6.878 ha olan tarım alanları 10 yıllık süreçte turizm faktörünün etkisiyle 3.563 ha’a gerilemiştir. Bu çalışmada Kuşadası şehri ve bağlı yerleşim birimlerinde arazinin kullanım şekilleri incelenmiş, sonuç bölümünde arazinin yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.