Eskiçağda Çukurova bölgesinde oluşturulan sağlık merkezleri ve bunların bölgedeki su kaynakları ile ilişkileri


Sayar M. H.

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık ilişkisi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 June 2019, vol.1, pp.61-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-67
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

  • Eskiçağ’da Mezoptamya ile Anadolu arasında kalan bir bölge olan Kilikya bölgesi birbirine zıt coğrafi özellikler gösteren iki bölgeden oluşmaktadır. Batısı Dağlık doğusu Ovalık olan Kilikya eskiçağ boyunca Doğu Akdeniz’e hakim olmak isteyen bölgelerüstü güçler tarafından yönetilmek istenmiştir. Özellikle M.Ö. 7.yy. dan başlayarak bölgedeki şehirlerin daha çok sahillerde yer aldıkları ve bölgede 6. Yy. da başlayan Pers hakimiyetinin M.Ö. 333 yılında Makedonya kralı İskender tarafından sonlandırılmasını takiben şehirlerin yeni bir parlak döneme girdikleri ancak M. Ö. 188 yılından başlayarak bölgenin hakimi olan Seleukos krallığının doğuya doğru ilerleyen Roma’ya yenilmesiyle başlayan çöküş döneminde şehir hayatının da büyük ölçüde gerilediği görülmektedir. Ancak M.Ö. 64 yılında bölgenin Roma eyaleti olarak yeniden düzenlendiği süreçte şehirlerin yeniden canlanmaya başladığını ve buna bağlı olarak şehirler ile yakı çevresindeki su kaynaklarının ve şehirlere su taşıyan yapıların inşaasında önemli ölçüde artış olduğu gözlenmektedir. 

Cilicia, a region between Mesopotamia and Anatolia consists of two regions showing opposite geographical characteristics. The flat eastern part and the mountainous western part was an attraction for the regional forces who wanted to dominate the Eastern Mediterranean in the Antiquity. Starting from 7th Century BC, the cities in the region were mostly located on the coast and in 333 BC, when the Macedonian King Alexander ended the Persian domination of the area; a new bright period has begun for the cities. However, 188 BC onwards, with the defeat of Seleucid kingdom to Rome, the city life began to decline. In 64 BC, when the region was reorganized as a Roman province, the cities have started to revitalize and the structures of water resources around the cities have significantly increased. Within the scope of this paper, health centers operating in Cilicia  during the Roman period and their relation with water resources and water facilities will be presented.