Etkileşimli Tahtalar İçin Ortaöğretim Coğrafya Videolarının Değerlendirilmesi Öğretmen Görüşleri


AĞIR A.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.31-37, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-37

Abstract

The  aim  of  this  study  is  to  reveal  the  views  of  teachers  on  gain based  geography  videos  prepared  under  the  research  titled  “Secondary  School  Geography   Videos  for Interactive   Whiteboards   Project".   Study   group  consists of 131 geography teachers all of whom were selected by convenient  sampling  method.  18 item  scale was  applied  as  a  means of  data collection. By data analyzing, the two themes as the contribution of geography videos to  teachers  and  students  were  discussed.  By  means  of  the  contribution  of  geography  videos  to  the  teachers,  teachers  expressed  their  opinions  that  geography  videosare  beneficial  from  many  perspectives.  Teachers  also  stated the beneficiary of it for the students as well.

Bu  çalışmanın  amacı  “Etkileşimli  Tahtalar  İçin  Orta  Öğretim  Coğrafya  Ders  İçeriği  Hazırlama  ve  Konu  Anlatımı  Projesi”  kapsamında  hazırlanan  kazanım  tabanlı  coğrafya  videoları  hakkındaki  coğrafya  öğretmenlerinin  görüşlerini  ortaya  koymaktır.  Çalışma  grubunu  oluşturan  131  coğrafya  öğretmeni  kişi  elverişli  örnekleme yöntemine göre seçilmiştir.  Veri  toplama  aracı   olarak   18   soruluk   bir   ölçek   uygulanmıştır.   Veriler   incelenerek coğrafya  videolarının  öğretmen  ve  öğrencilere  katkılarıyla  ilgili  belirlenen iki  tema  çerçevesinde  tartışılmıştır.  Coğrafya  videolarının  öğretmenlere olan katkılarıyla ilgili öğretmenler videoların pek çok açıdan yararlı olduğu görüşünü belirtmiştir. Öğretmenler aynı zamanda öğrenciler için de yararlı olduğunu ifade etmişlerdir.