KORNEA ABSESİ-ENOFTALMİLİ GÖZLERDE TERAPOTİK-TEKTONİK AMAÇLI PENETRAN KERATOPLASTİ SONUÇLARIMIZ


DOĞAN C. , ARSLAN O. Ş. , ÜNAL M., ARICI C. , TOKER M. İ. , HEPOKUR M.

TURK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 48. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 November 2014, ss.99

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.99

Özet

Kornea absesi - endoftalmili gözlerde terapötik-tektonik amaçlı penetran keratoplasti sonuçlarımız


Cezmi Doğan1, Osman Şevki Arslan1, Mustafa Ünal2, Ceyhun Arıcı1, İlker Toker3, Mustafa Hepokur1, Faig Cebrayilov1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ; Kornea absesi-endoftalmili gözlerde terapötik-tektonik amaçlı yapılan penetran keratoplasti sonuçlarının değerlendirilmesi.
MATERYAL- MEDOT; 2008 Haziran - 2014 Nisan tarihleri arasında, çeşitli etyolojik nedenlere bağlı mikrobiyal kornea absesi- ve/veya endoftalmi gelişen ve glob bütünlüğü tehlikeye düşen, medikal tedaviye dirençli 28 göze terapötik-tektonik amaçlı penetran keratoplasti uygulanmıştır. Hastaların en genci 16 en yaşlısı 74 yaşındaydı. Takip süresi en az 4 ay en fazla 5 yıldı. Hastalardan ameliyat öncesi- ameliyat sırasında mikrobiyolojik inceleme materyali alınmış, ameliyat sonrası dönemde sık sık mikrobiyolojik inceleme gerçekleştirilmiştir. Uygulanan antimikrobiyal tedavi, mikrobiyoloji verilerine göre düzenlenmiş ve gerektikçe modifiye edilmiştir. Olguların cerrahisi esnasında etkilenen dokuların olabildiğince gözden uzaklaştırılması ve sineşilerin açılmasına ve oluşmamasına özen gösterilmiştir.
BULGULAR; Etyolojik faktörler arasında parasit (Akantomoeba), mantar ve bakteriyal ajanlar saptanmıştır. Ameliyat öncesi görme keskinliği el hareketi - ışık hissi düzeyinde olup ameliyat sonrasında ışık hissi - el hareketi ile 0,8-0,9 arasında değişmiştir.

SONUÇ: Seçilmiş olgularda kornea absesi- endoftalmili gözlerde terapötik-tektonik penetran keratoplasti faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: terapötik penetran keratoplasti, akantomoeba, kornea absesi, endoftalmi