AKILCI İLAÇ KULLANIMI


ALLA Ş. , ÇANKAYA A. B. , ERDEM M. A. , ALP YILDIRIM F. İ.

TAOMS 22. ULUSLARARASI KONGRESİ, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2015, pp.60-61

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-61

Abstract

The rational use of drugs demands that the appropriate drug be prescribed,that it be available at the right timea price people can afford, that it be taken in the right dose at the right intervals and for the right lenght of time. The appropriate drug must be effective,and of acceptable quality and safety. Before deciding drug therapy,treatment options except medication should be revised. Especially in dentistry,treatment for eliminating factors caucing disease should be performed and patients should be raised awareness regarding importance of oral care.Drugs should be chosen considering patient's complaint and examination findings. Dose and usage time of drug should be regulated correctly. 

Akılcı ilaç kullanımı,DSÖ tarafından;kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca,uygun süre ve dozda,en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır.Bir endikasyon için uygun ilaç,etkililik,güvenlik,uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.İlaç tedavisine karar vermeden önce mutlaka ilaç dışı tedavi seçenekleri gözden geçirilmeli özellikle diş hekimliğinde hastalığa neden olan etkeni ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulamalrı yapılmalı ve hasta ağız hijyenini sağlama konusunda bilinçlendirilmelidir.Kullanılacak ilaçlar hastanın şikayeti, muayene bulguları göz önüne alınarak seçilmelidir.İlacın dozu ve kullanım süresi iyi ayarlanmalıdır.