YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL ORTAM VE ARAÇLARIN DİL EDİNİMİNE KATKISI


YENER GÖKŞENLİ E.

ASOS 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63

Abstract

In teaching foreign languages one of the most important elements is to create a communicative educational ambient between students and teacher. The use of the mobile devices, which is one of the latest teaching trends, makes teachers become close to this communicative objective.  Especially the use of blogs as a part of classroom activities turns the students into active participants who collaborate in their own learning process. Moreover the knowledge becomes permanent by consolidating and motivating. Teaching languages by using songs is another important communicative learning tool that excites the language acquisition process which is defended by the recognized theoriticians as Chomsky and Krashen. As Horacio mentioned docere/ delectare (teaching/ having fun) centuries ago, the teachers have to bear these two objectives in mind in language teaching. It is observed that when these two objectives get together, the process of foreign language learning turns into a permanent knowledge. In this study the mentioned communicative tools are examined through some cognitive and theoretical aspects. We will also focus on how to use and take the advantage of these tools which motivate the new Net Generation.

 

Yabanci dil öğretiminde en önemli unsurlardan biri öğrencilerle öğretmen arasında kurulacak iletişimsel bir eğitim ortamının oluşmasıdır. Son yılların yoğun ilgi gören yeni öğretim akımlarından olan “mobil aygıtlarların kullanımı”, eğitimcileri bu iletişimsel hedefe daha da yakınlaştırmaktadır. Özellikle internet ortamında blogların bir sınıf aktivitesi olarak yer alması, öğrencinin öğrenim sürecinde aktif bir katılımcıya dönüşmesini sağlar. Öğrenilenler ise pekişme ve güdülenme yoluyla kalıcı bir bilgiye dönüşür. Yabancı dil öğretirken şarkıların kullanımı da Chomsky ve Krashen gibi alanın önemli kuramcılarının savunduğu dil edinim sürecini başlatan diğer bir faydalı iletişimsel öğrenim aracıdır. Horacio’nun docere/delectare (öğretmek/keyif almak) sözleriyle yüzyıllar önce ifade ettiği bu iki unsuru öğretmenler her zaman göz önünde bulundurmalıdır. Bu unsurlar bir arada bulunduğunda yabancı dil öğrenimin kalıcılık kazandığı gözlemlenir. Çalışmamızda sözü edilen iletişimsel dil öğretim araçları bilişsel ve kuramsal yönleriyle irdelenmektedir. Ayrıca yeni internet neslini güdüleyen bu araçlardan nasıl faydalanılabileceği de çalışmanın bir diğer inceleme odağı olacaktır.