Sepetçioğlu’nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar


Creative Commons License

Samsakçı M.

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 25 May 2007, vol.49, pp.67-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 49
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-76

Abstract

Türk romanının birçok örneğinde Anadolu’nun fethi, Osmanlı’nın kuruluşu ve teşkilâtlanması değişik bakış açılarıyla ele alınmıştır. M. N. Sepetçioğlu’nun “Dünkü Türkiye Serisi” isimli 13 cilttik roman dizisi, bu eserler arasında çok ayrıcalıklı bir yer işgal etmektedir. Bu romanların en belirgin özelliği Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi hadisesini belli, bilinen, tarihî verilere dayandırmasıdır. Bilindiği ve Fuad Köprülü ile Ömer Lütfi Barkan’ın ilmî yönden gösterdikleri gibi, Anadolu ve Balkanlarda kurulan ocakların kuruluşta, devlet oluşta çok önemli bir payı vardır. Bu çalışmada yazarın Anadolu’daki Türk tarihini konu alan romanlarında yani Kilit, Anahtar, Kapı, Konak ve Çatı’da bu teşekküllerin yer alışları söz konusu edilecektir. Zira söz konusu manevi ocaklar, buralara yerleşme gayreti içinde olan insanların yanında bulunmuşlar, onlara rehber olup pek çok konuda yardım etmişlerdir.