Eskitme Teknikleri ve Ahşap Yüzeyindeki Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Örnek Bir Uygulama


KOÇ K. H. , HAZIR E. , KURTOĞLU A.

II. ULusal Mobilya Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 13 April 2013, pp.101-108

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-108

Abstract

Aesthetic and visual values??, as well as in daily life always had an important place in the industrial life. In particular product or material differences in appearance of industrial tools and applications developed to create even more demand increased rapidly induced and visual expectations. Wood-based products and materials were of particular importance in this expectation is always special. Because of over 5,000 which are the most important use of wood, one of the goals is to create an aesthetic environment. Today, different decorative wooden surfaces, while the need for the creation of images shows significant improvements in the areas of industrial application. Wood is a group of techniques used in order to create images of various decorative technique known as the aging techniques. Aging techniques, blasting technique was used in this study. Blasting technique, taking into account the tree structure of different sizes of sand particles, atmospheric pressure 4-6 bar with a fine grinding of soft tissues is achieved by spraying the surface of the wooden end of a gun. Sand blasting technique to be used recently begun to be used instead of metal and glass spheres. Sand began to be used in place of wood on the surface of metal and glass spheres leads to obtain different views. In this study, an example of the type of a tree, sand blasting technique, the surface properties were evaluated before and after the application of blasting. The differences in the surface structure and three dimensional models were examined visually.

Estetik ve görsel değerler günlük yaşamda olduğu kadar endüstriyel yaşamda da her zaman önemli bir yer bulmuştur. Özellikle ürün veya malzeme görünümde farklılıklar yaratmaya yönelik endüstriyel araç ve uygulamalar geliştikçe talep daha da tetiklenmiş ve görsel beklentiler hızla artmıştır. Ahşap esaslı ürün ve malzemelerde de bu beklentiler her zaman özel bir önem taşımıştır. Zira 5.000’in üzerinde kullanım yeri olan ahşabın en önemli kullanım amaçlarından biri estetik ortamlar yaratmaktır. Bugün ahşap yüzeylerden farklı dekoratif görüntüler yaratılmasına duyulan ihtiyaç artarken endüstriyel uygulama alanlarında da önemli gelişmeler görülmektedir. Ahşap üzerinde değişik dekoratif görüntülerin yaratılması amacıyla kullanılan tekniklerden bir grubu da eskitme tekniği olarak bilinen tekniklerdir.  Bu çalışmada eskitme tekniklerinden kumlama tekniği kullanılmıştır. Kumlama tekniğinde; ağaç malzemenin yapısı göz önüne alınarak, farklı boyutlardaki kum tanecikleri, 4-6 bar atmosfer basınç ile ince uçlu bir tabancadan ahşap yüzeyine püskürtülerek yumuşak dokuların aşındırılması sağlanır. Son zamanlarda kumlama tekniğinde kullanılmak üzere kum yerine metal ve cam kürelerde kullanılmaya başlanmıştır. Kum yerine kullanılmaya başlanan metal ve cam küreler ahşap yüzeyinde farklı görünüşler elde edilmesini neden olmaktadır. Bu çalışmada belirlenen bir ağaç türü (göknar) örneği, kumlama tekniği uygulanmadan önce ve kumlama uygulaması sonrası yüzey özelikleri açısından değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan yüzey yapısı ve farklılıkları üç boyutlu olarak görsel modellerle incelenmiştir.