KÜLTÜRÜ YAPILAN DENİZEL TÜRLERİN PATOJENİ OLAN Vibrio harveyi ÜZERİNE BİR DERLEME


ÇANAK Ö. , YARDIMCI R. E.

Journal of Fisheriessciences.com, vol.5, no.2, pp.131-140, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Journal of Fisheriessciences.com
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-140

Abstract

Bacteria of the genus Vibrio, which is included in the family Vibrionaceae are commonly found in coastal and estuarine waters. Many Vibrio species can cause diseases in marine fish, crustacean and bivalve species. Moreover, many of them can infect humans after a contact with these animals or consumption of these animals and cause zoonoses. Vibrio harveyi, which was first isolated as a causative agent of a disease problem in a shark species in 1982, was determined to cause diseases and mass mortalities especially in marine invertebrates and in a variety of fish species including aquacultured species such as gilthead sea bream, sea bass and salmonid fishes. Deep skin lesions and ulcers, gastroenteric disorders and eye lesions were observed in fish infected with V. harveyi. Primer isolation of this organism can be made on general me-dia such as Tryptic Soy Agar (TSA; supplemented with 2% NaCl) and Thiosulphate-Citrate-Bile salts-Sucrose (TCBS) (semi selective medium for Vibrio species). Besides, Vibrio harveyi Agar (VHA), a media which is developed specially for this species can be used for isolation and species identification. Chloramphenicol, ciprofloxacin and oxytetracycline are recommended for the control of disease by various researchers. The aim of this review is to present data to the fish farmers and fish health specialists on the etiology, epizootiology, pathogenicity, clinical symptoms and the pathology, diagnosis, protection and control of Vibrio harveyi and some studies on V. harveyi which is a worldwide distributed bacterium and the causative agent of diseases and mass mortalities in marine animals.

Vibrionaceae familyası üyesi Vibrio genusuna ait bakteriler kıyısal sularda ve haliçlerde yaygın olarak bulunmaktadır. Balık, kabuklu ve midye türlerinde hastalık yapmakla birlikte birçok Vibrio türü, bu canlıların tüketilmesi veya bu canlılarla temas sonucu insanlara da geçerek zoonoz teşkil etmektedir. Vibrio harveyi, ilk olarak 1982 yılında köpek balıklarında hastalık etkeni olarak izole edilmiştir ve günümüze kadar başta denizel omurgasız hayvanlar olmak üzere çipura, levrek ve salmonid balıklar gibi kültür balıklarının da aralarında olduğu birçok balık türünde hastalığa ve yoğun ölümlere yol açtığı belirlenmiştir. Bu bakteri ile enfekte balıklarda deride derin lezyonlar ve ülserler, gastro enterik bozukluklar ve gözde lezyonlar gözlemlenmiştir. Organizmanın primer izolasyonu %2 NaCl eklenmiş Tryptic Soy Agar (TSA) gibi genel besiyerlerinde ve Vibrio türleri için yarı selektif bir besiyeri olan Thiosulphate-Citrate-Bile salts-Sucrose (TCBS) agarda yapılabildiği gibi bu tür için özel olarak geliştirilmiş olan Vibrio harveyi agar (VHA) da izolasyon ve tür tayininde kullanılabilir. Çeşitli araştırıcılar tarafından hastalığın kontrolünde kloramfenikol, siprofloksasin ve oksitetrasiklin kullanımı önerilmektedir. Bu derlemede su ürünleri yetiştiricilerine ve balık hastalıkları uzmanlarına, dünya çapında yayılım gösteren ve deniz canlılarında hastalıklara ve yoğun ölümlere yol açabilen V. harveyi’nin etiyolojisi, epizootiyolojisi, patojenitesi, klinik bulgular ve patolojisi, teşhisi, koruma ve kontrolü ile bu tür üzerine yapılan çeşitli çalışmalar hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır.