Hukukî Mütalaalar Cilt: II (2010-2015) Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar)


HELVACI İ.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul