KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ


Sarı E. S., Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.4, pp.669-694, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31460/mbdd.743581
  • Journal Name: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.669-694
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Although there are many international studies examining the relationship between the corporate governance
and the financial performance of interest-free banks, there are no sufficient studies examining participation banks,
which are interest-free banks in Turkey. In this study, the relationship between corporate governance levels and
financial performance of participation banks were examined and how corporate governance indicators affect
financial performance was explained. Corporate governance disclosures and financial performance indicators
between the years of 2015-2019 of the participation banks in Turkey were analyzed using panel data regression
model. Finally, corporate governance indicators that affect financial performance were identified and explained.Uluslararası literatürde kurumsal yönetim ile faizsiz bankaların finansal performansı arasındaki ilişkiyi
inceleyen çok sayıda çalışma mevcut olmakla birlikte ülkemizde faizsiz çalışan bankalar olan katılım bankalarını
bu konuda inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada katılım bankalarının kurumsal
yönetim düzeyleri ile finansal performansları arasındaki ilişki incelenerek kurumsal yönetim göstergelerinin
finansal performansı ne yönde etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren
katılım bankalarının 2015-2019 yıllarına ait kurumsal yönetim açıklamaları ve finansal göstergeleri panel veri
regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz çıktılarından hareketle finansal performansa etki eden kurumsal
yönetim göstergeleri belirlenerek açıklanmıştır.