Gravite ve Magnetik Ölçümlerin Yatay Düzleme İndirgenmesi


KANLI A. İ., Özdemir M., KARA İ.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), vol.9, pp.67-84, 1994 (Scopus)